Весняний розвиток

Весняний розвиток

Основні фактори, що впливають на інтенсивність весняного розвитку

Такими факторами є: добре утеплення, наявність молодої плідної матки, хороших стільників, достатні запаси вуглеводного та білкового корму. Добрий ефект дає також постановка внутрівуликових напувалок.

Доведено, що навесні бджолосім’я може інтенсивно розвиватися при наявності білкового (перга, квітковий пилок) та вуглеводного корму. При чому останнього в сильній бджолосім’ї повинно бути не менше 15-20 кг. У бджіл, вирощених у бджолосім’ях із добрими кормовими запасами, більша маса, краще розвинуті глоткові залози та жирове тіло, вони активніші, довше живуть. Продуктивність бджолосімей, кормові запаси яких становили навесні 20-25 кг, більш як у два рази вища порівняно з тими, в яких кормові запаси були менше 15 кг. Сім’ї з добрими кормовими запасами нарощують велику силу. У сильних сім’ях (4 кг) бджіл на 1 кг їхньої маси збір зростає в 1,8 раза порівняно із слабкими (масою до 1 кг).